V rybníku uhynuly stovky škeblí

Zdroj: TV NOVA - 02. 07. 2007 19:30

Inspekce životního prostředí bude prověřovat, zda při vypouštění rybníku v pražských Kyjích nebyl porušen zákon. V rybníku uhynuly během víkendu stovky škeblí říčních. Investor opravy rybníka totiž dostatečně nezajistil sběr a přenos škeblí jinam. Přesto, že se nejednalo o zvlášť chráněný druh, mnoho lidí je postupem firmy pobouřeno. Na březích malého Kyjského rybníka se v sobotu v bahně se povalují stovky škeblí. Nikdo je nesbírá, a tak na slunci rychle hynou.

Místní už během minulého týdne několikrát volali na různé úřady a instituce, aby pomohly. Nikoho prý ale osud hynoucích živočichů nezajímal.

A tak se bahnem o víkendu brodilo jen pár dobrovolníků. Ti, kterým osud měkkýšů nezůstal lhostejný. Sběr, a tím i záchranu, měl přitom podle zákona zajistit ten, kdo opravu Kyjského rybníka platí - tedy magistrát. Vyjádření pražského magistrátu se nám nepodařilo získat. Důvodem je dovolená pracovníků odboru životního prostředí.

Opravu rybníka pro magistrát provádí společnost Lesy hlavního města Prahy. Podle nich je vše v pořádku. Jenže situace o víkendu vypadala jinak. Laxní přístup k záchraně živočichů chce prověřit inspekce životního prostředí. Velký problém ale zřejmě magistrát nečeká.

Jedná se o škeble říční, která nepatří do zvlášť chráněných živočichů. K závažné škodě na životním prostředí tedy zřejmě nedošlo.

Dnes už byly škeble z břehů malého Kyjského rybníky vysbírány. Většina z nich ale místo v novém rybníku skončila mrtvá na skládce.

Zdroj: TV NOVA - 02. 07. 2007 19:30